Verzoek tot het indienen van blijken van belangstelling (expression of interest) - DGGF Academy

DGGF is op zoek naar een community manager (Engelstalig, dit kan zowel een persoon/personen als een bedrijf zijn) die het DGGF-team zal helpen bij het plannen en uitvoeren van de eerste fase van de uitvoering van de DGGF Academy.

©Iungo Capital

Introductie van het programma

Het Dutch Good Growth Fund -Financiering lokaal mkb is een ‘fund of funds’ investeringsinitiatief van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dat in 2014 van start is gegaan en tot doel heeft de financiering voor het "missing middle" - ondernemers die microfinanciering zijn ontgroeid maar geen toegang hebben tot mkb-financieringsdiensten - in 72 landen te verbeteren.

Het Seed Capital and Business Development (SC&BD) programma is opgezet om de impact van het DGGF te vergroten. Dit doet het SC&BD programma door het verstrekken van startkapitaal, ‘technical assistance’ en bedrijfsondersteunende diensten te bieden aan lokale financiële dienstverleners en organisaties die ondernemers ondersteunen. Bovendien omvat het programma een component van kennisontwikkeling en-deling die onderzoek ondersteunt, ideeën toetst en inzichten deelt over de financiering van mkb in ontwikkelingslanden en opkomende markten - en zo de kennisuitwisseling in de hele sector bevordert.

De opdracht

Het doel van deze opdracht is het testen van de propositie van de DGGF Academy als een mechanisme waarmee mkb (non)-financiering kennis en expertise kunnen verzamelen en delen in een opwaartse spiraal van leren -> toepassen -> reflecteren -> herhalen, om zo de geleerde innovaties toe te kunnen passen. De lessen die uit de eerste fase worden getrokken, zullen de basis vormen voor de strategie en de operationele opzet van de academie op langere termijn. Voor de uitvoering daarvan is wellicht verdere betrokkenheid van de gemeenschapsmanager nodig, maar dit maakt geen deel uit van de huidige opdracht.

De uiterste datum voor het indienen van een expression of interest is 23/08/2021, 23:59 CET.

Klik hier om het verzoek voor de blijken van belangstelling te downloaden (Engels).

Klik hier om het template voor het indienen van de blijken van belangstelling te downloaden (Engels).

Klik hier om de FAQ te downloaden (Engels)