Voorwaarden investeringsfondsen lokaal mkb

 • iedereen (publiek zichtbaar)

Vrouw bedient espresso-apparaat, Corner Bakery, DGGF-project Kenia, GroFin Small and Growing Business (SGB) Fund

Om in aanmerking te komen voor directe financiering vanuit het DGGF-onderdeel Investeringsfondsen lokaal mkb, moet u ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U vertegenwoordigt een investeringsfonds dat de toegang tot financiering van het mkb in ontwikkelingslanden en in opkomende markten vergroot.
 • Uw fonds richt zich op het verstrekken van financiering aan lokale mkb-bedrijven in één of meerdere DGGF-landen.
 • U voldoet aan het IMVO-kader voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Uw initiatief is een aanvulling op de bestaande financieringsmarkt. Het DGGF richt zich op marktsegmenten die tot op heden niet of nauwelijks worden bediend, en op financieringsvormen waarin door de markt niet of nauwelijks wordt voorzien.
 • Specifieke aandacht gaat uit naar investeringsfondsen die investeren in jonge ondernemers (niet ouder dan 35 jaar), in vrouwelijke ondernemers en/of in ondernemers in fragiele staten. Investeringsfondsen moeten daarnaast een bijdrage leveren aan werkgelegenheid, aan een duurzame overdracht van kennis, vaardigheden en technieken en/of aan het vergroten van productiekracht.
 • U ontwijkt geen belastingen. U maakt geen gebruik van kunstmatige constructies om tot lagere belastingen te komen in het ontwikkelingsland.
 • U bent bereid uw beleid ten aanzien van belastingen publiekelijk toe te lichten en te verantwoorden.
 • U rapporteert over uw belastingdruk of bent bereid dat te doen. U heeft minimale beheersprocessen ten aanzien van belastingen of u bent bereid deze in te richten.
 • U heeft aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen voor belastingen voldaan.
 • U vereist van lokale ondernemers dat zij zich houden aan fiscale wet- en regelgeving en u monitort lokale ondernemers daarop.
 • U bent bereid deel te nemen aan een jaarlijkse training ten aanzien van belastingen.
 • Uw fonds is gevestigd in een land wat ten minste de status heeft van 'largely compliant' voor wat betreft informatie-uitwisseling. Als het land deze status niet heeft, investeert uw fonds alleen in mkb gevestigd in hetzelfde land. U maakt afspraken over uitwisseling van informatie in de investeringsovereenkomst (zie tabel 2 op de Global Forum list of ratings (pdf) van de OESO).
 • Het land waarin uw fonds gevestigd is, moet goede AML-wetgeving en AML-uitvoering hebben (tegen het witwassen van geld). Het land mag niet voorkomen op de lijst van ‘Financial Action Task Force’ (FATF).

In de brochure Dutch Good Growth Fund - Part: Financing Local SMEs (pdf) vindt u een toelichting op de criteria waaraan investeringsfondsen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor dit DGGF-onderdeel.

Aanvragen?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u uw investeringsvoorstel indienen door de Quickscan in te vullen en op te sturen naar PwC en Triple Jump. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met PwC en Triple Jump.