Transacties Investeringsfondsen lokaal mkb

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Soko Jewellery Maker

Op deze pagina vindt u de transacties binnen het DGGF-onderdeel Investeringsfondsen lokaal mkb.

Het DGGF publiceert elke voorgenomen overeenkomst uiterlijk 30 dagen voor ondertekening op deze website. Tijdens deze 30 dagen kunt u een zienswijze indienen bij PwC/Triple Jump.

Voorgenomen transacties

Transacties

Praktijkverhalen

Open data: DGGF financiering lokaal mkb

Het DGGF onderdeel financiering lokaal mkb publiceert elk kwartaal actuele gegevens over de gesloten investeringen in intermediaire fondsen. Deze gegevens zijn beschikbaar in de open data-opmaak van het International Aid Transparency Initiative (IATI).             

De open data over de gesloten investeringen omvatten:

  • Naam en contactgegevens intermediaire fondsen
  • Financieringstypes
  • Landen en sectoren
  • Investeringsbedragen
  • Start- en einddata investeringen

Deze gegevens staan in een xml-investeringsbestand (23,2 KB). Een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van het bestand vindt u via de IATI-website.