Kennisontwikkeling en kennisdeling

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Cook at the serving-hatch, DGGF project in Kenya, GroFin Small and Growing Business (SGB) Fund

Het DGGF genereert een schat aan kennis, bevindingen, leerpunten en ‘best practices’. Het doel is om deze kennis te systematiseren om daarmee sector brede kennisontwikkeling te accelereren. Er zal praktijkgericht onderzoek worden uitgevoerd en er zullen evenementen worden georganiseerd, waar en wanneer dat mogelijk is in nauwe samenwerking met relevante partners.

Evenementen

Het DGGF organiseert een reeks lokale evenementen om belanghebbenden samen te brengen en een beter begrip te krijgen van de belangrijkste beperkingen waar de ‘missing middle’ zich mee geconfronteerd ziet, met name jonge en vrouwelijke ondernemers alsmede ondernemers in fragiele staten.

Lees meer over ons eerste evenement in Nairobi, mede-georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Nairobi, ANDE en EAVCA:

Lees meer over het #ClosingTheGap evenement, mede-georganiseerd door de Nederlanse Ambassade in Dakar. De eerste in een serie van studies over franstalig West Afrika.

Lees meer over het #ClosingTheGap evenement, mede-georganiseerd door APIP in Conakry. De tweede in een serie van studies over franstalig West Afrika.

Lees meer over het #ClosingTheGap evenement, georganiseerd in Cotonou. De derde in een serie van studies over franstalig West Afrika.

Lees meer over het #ClosingTheGap evenement, georganiseerd in Lomé. De vierde in een serie van studies over franstalig West Afrika.

Lees meer over het #ClosingTheGap event, georganiseerd in Bamako. De vijfde in een serie van studies over franstalig West Afrika.

Lees meer over het #ClosingTheGap event, georganiseerd in Abidjan. De laatste in een serie van studies over franstalig West Afrika.

 

Onderzoeken


Studie over mezzanine-financiering

In de zoektocht naar nieuwe modellen om risicokapitaal te verstrekken, levert mezzanine-financiering, een uniek product dat elementen van traditionele Private Equity en schuldfinanciering combineert, een aanvullende optie in het mkb-financieringsecosysteem voor de ’missing middle’.

Omdat mezzanine-financiering een relatief jong en vrij complex segment in de wereld van impact investeren is, geef dit onderzoek meer inzicht in de specificaties (en complicaties) en diversiteit ervan. Dit is cruciaal om zowel fondsbeheerders als investeerders te prikkelen innovatief te denken zodat producten kunnen worden verbeterd en modellen kunnen worden opgeschaald. Deze studie ‘Nieuwe invalshoeken van de financiering van small cap mkb'ers in opkomende markten: het argument voor mezzaninefinanciering’ is de eerste in haar soort en vormt een eerste stap om ‘small cap’ mezzanine mkb-financiering uit te bouwen tot een zelfstandige beleggingscategorie.


Onderzoeksreeks #ClosingTheGap

Het DGGF lanceert een reeks onderzoeken, genaamd #ClosingTheGap, die tot doel hebben het ecosysteem van ondernemers in landen die onder het DGGF- mandaat vallen te analyseren. Meer informatie over het Keniaanse ondernemingslandschap en de specifieke uitdagingen en behoeften van de verschillende segmenten van de Keniaanse MKB-sector, de ‘missing middle’ in het bijzonder, vindt u in de pilotstudie:

Indien u slechts beperkte tijd beschikbaar heeft, voorziet dit korte artikel in een update over de belangrijkste uitdagingen voor de ‘missing middle’ in Kenia:

Ontdek het ondernemersklimaat in Guinee, voor een beter begrip van de uitdagingen maar ook de mogelijkheden die te wachten staan voor de 'missing middle' ondernemers in Guinee. Dit is het eerste rapport van een regionale studie in franstalig West-Afrika:  

Voor een beter begrip van het ondernemersklimaat in Togo, zie het tweede rapport van een regionale studie in franstalig West-Afrika:

Enquête onder bedrijven

Het DGGF werkt samen met de Wereldbank om een enquête onder bedrijven uit te voeren, dat wil zeggen een onderzoek op ondernemingsniveau onder een representatieve steekproef in de private sector van een bepaalde economie. Een levendige en productieve private sector is van vitaal belang voor groei en het scheppen van banen. Om maximale bijdrage van private bedrijven aan de algehele economische groei zeker te stellen is een zorgvuldige analyse nodig van private bedrijven – hun structuur, prestaties en het ondernemersklimaat waarin zi zich begeven, de problemen die zij ondervinden bij het zakendoen, de mate van innovative activiteiten die zij verrichten etc. De mogelijkheid om een grondige analyse van de private sector uit te voeren wordt vaak ernstig belemmerd door een gebrek aan kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en vergelijkbare data. De Wereldbank Group Enterprise Analysis Unit (DECEA) heeft het voortouw genomen bij het verzamelen van land-overschrijdende en over tijd vergelijkbare data over bedrijven in de formele sector.

Aanbestedingsmogelijkheden

Voor verschillende studies en evenementen onder het SCBD Knowledge component maken wij gebruik van een aanbestedingsprocedure. Onderstaand kunt u de huidige aanbestedingen en bijhorende documenten inzien en downloaden.

Onderzoek naar de grootste uitdagingen van de ‘missing middle’ in het ondernemersecosysteem in de Mekong regio.

 

Het doel van deze studie is het creëren van een beter begrip voor de grootste uitdagingen en obstakels die ondernemers ervaren bij de groei van hun bedrijf, met name op het gebied van het verkrijgen van adequate financiering. De studie richt zich op de volgende landen: Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam.

De deadline voor het indienen van de expression of interest is verschoven naar 09/02/2017, 23:59 CET.