Het steunen van ‘Early Stage' mkb financieringsinitiatieven

 • iedereen (publiek zichtbaar)

Kok bij het doorgeefluik, DGGF-project in Kenia, GroFin Small and Growing Business (SGB) Fund

Het DGGF-onderdeel Investeringsfondsen lokaal mkb is een ‘fund-of-fund’ investeringsinitiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om financiering voor de ‘missing middle’ - ondernemers die microfinanciering zijn ontgroeid maar die geen toegang hebben tot de conventionele kapitaalmarkt - te verbeteren.

Het DGGF heeft als doel landen die tot nu toe onvoldoende bediend worden te bereiken, innovatieve financiële producten te bevorderen en te investeren in specifieke doelgroepen (jonge ondernemers, vrouwelijke ondernemers en ondernemers in fragiele staten die zich geconfronteerd zien met hoge barrières voor het aantrekken van kapitaal). Door dit te doen draagt het DGGF tevens bij aan het bevorderen van kennisoverdracht, het vergroten van werkgelegenheid en productiecapaciteit, en vormt dus een stimulans voor economische groei.

Tot € 1 miljoen voor innovatieve mkb financieringsinitiatieven

Om innovatie van financiering van het mkb te stimuleren en de financiële grens te verplaatsen naar onvoldoende bediende mkb-markten, heeft het DGGF een langere termijn Seed Capital en Business Development (SCBD) programma. Dit programma ondersteunt veelbelovende ‘early stage’ mkb financieringsinitiatieven tot maximaal € 1 miljoen per initiatief.

De SCBD faciliteit biedt verschillende instrumenten en diensten aan om uw mkb-financieringsinitiatief te lanceren: startkapitaal, technische assistentie en kostendeling.

… die de volgende uitdagingen succesvol aangaan

De SCBD faciliteit is voornamelijk geïnteresseerd in het steunen van initiatieven die door middel van een innovatieve aanpak één of meerdere van de volgende fundamentele uitdagingen van mkb-financiering aangaan:

 • Hoge informatie asymmetrie - de moeilijkheid om toegang te krijgen tot betrouwbare gegevens over prestaties, track records, geldstromen, etc.
 • Gebrek aan onderpand - beperkte mogelijkheid tot gedekte leningen door het ontbreken van geregistreerd onderpand
 • Transactiekosten – hoge transactiekosten vanwege kleine investeringen
 • Beperkte ‘dealflow’ / groeipotentieel – de beperkte ‘dealflow’ en het beperkte groeipotentieel van ondernemers als gevolg van het gebrek aan toegang tot markten en talenten.

De innovatie kan bijvoorbeeld, maar is niet gelimiteerd tot, bouwen op geïntegreerde service modellen, geautomatiseerde waarderingsmethoden, ‘post-seed’ financieringsinitiatieven, P2P/ ‘crowdfunding’ gemeenschappen, niet-traditionele bronnen voor lange termijn financiering, slimme allianties, psychometrie, leveringsketenmodellen, ‘big/lean’ data initiatieven, etc.

Het DGGF is voornamelijk geïnteresseerd in innovatieve, duurzame en schaalbare voorstellen die mkb-financiering stimuleren voor vrouwelijke ondernemers, jonge ondernemers en ondernemers in fragiele staten.

Aanmelding & selectieproces

Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om hun pitch naar dggf@nl.pwc.com te sturen met als onderwerp ‘Early Stage' mbk financieringsinitiatieven.

De pitch moet inzicht geven in:

 • De zakelijke kans;
 • Voorgestelde zakelijke oplossing of investeringsstrategie;
 • Het duurzame concurrentievoordeel;
 • De specifieke doelgroep & locatie;
 • Ondersteunings- & investeringspropositie;
 • Team & track record.

De meest overtuigende ideeën en voorstellen zullen worden geselecteerd, en die aanvragers zullen verdere instructies krijgen om hun ‘pilot proposal’ verder uit te werken.

De selectie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke commissie van experts op basis van strategische fit en de haalbaarheid van de voorstellen.

Strategische fit

 • Het initiatief is in één of meerdere DGGF landen;
 • Het initiatief betreft een innovatieve oplossing voor typische mkb-financieringsproblemen;
 • Het initiatief vormt een goede aanvulling op de DGGF-investeringsportefeuille;
 • Doelgroep (‘missing middle’; doelgroepen; onvoldoende bediende markt);
 • Vroeg stadium.

Haalbaarheid

 • Het team heeft relevante ervaring;
 • Track record in aangrenzende of vergelijkbare markten;
 • De voorgestelde oplossing is schaalbaar;
 • Andere sponsoren zijn bereid om het te steunen.

Huidige klanten