Seed Capital & Business Development programma

  • iedereen (publiek zichtbaar)

image

Het doel van het Seed Capital & Business Development (SC&BD) programma is om de impact van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) op het gebied van investeringen in lokaal mkb te versterken. Dit gebeurt op 3 manieren.

Ondersteunen van mkb-financieringsinitiatieven in een beginstadium

Mkb-financieringsinitiatieven zijn voor het DGGF van strategische belang. Echter, deze initiatieven zijn vaak nog te klein, te onontwikkeld of te risicovol om voor een investering van het DGGF in aanmerking te komen. Om deze initiatieven toch op een andere manier te steunen, kunt u voorstellen indienen voor het Early Stage SME Finance Programme.

Ondersteunen van DGGF-investeringsfondsen

De investeringsfondsen waarin het DGGF investeert, kunnen een aanvraag doen voor extra ondersteuning vanuit het SC&BD-programma. Bijvoorbeeld voor initiatieven om het lokale ondernemersklimaat te versterken, of voor het aanbieden van business development voor de lokale mkb-klanten van het investeringsfonds. Indien nodig ondersteunt het DGGF de investeringsfondsen ook bij het op peil brengen van hun processen rondom internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), resultaatmeting en belastingen, zodat deze in lijn zijn met de DGGF-standaarden.

Ontwikkelen en delen van kennis

Het DGGF richt zich op het genereren en delen van praktijkgerichte kennis, dit in samenwerking met de investeringsfondsen en andere spelers in het veld.

Ontwikkelen van ondernemersklimaat

Lokale initiatieven die streven naar het verstrekken van kwalitatieve en betaalbare capaciteit-opbouwende diensten aan jonge en nieuwe ondernemers op een duurzame manier, kunnen in aanmerking komen voor steun vanuit het Incubatie Ecosysteem support programma.

Meer informatie

Factsheet over het SCBD-programma (pdf) (Engels)

Informatie voor dienstverlenende instanties en partners

Voor het verlenen van bovenstaande diensten kan het DGGF lokale en internationale dienstverlenende instanties contracteren. Wilt u opgenomen worden in onze database van potentiële aanbieders? Dan kunt u contact met ons opnemen. Stuur uw bedrijfsinformatie, met vermelding van uw specifieke expertise en in welk type dienstverlening uw interesse heeft, naar dggf@nl.pwc.com. Zet in het onderwerp van de e-mail: 'dienstverlenende instantie'.