Investeringsfondsen lokaal mkb

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Kok bij het doorgeefluik, DGGF-project in Kenia, GroFin Small and Growing Business (SGB) Fund

Kleine ondernemingen in ontwikkelingslanden krijgen hun financiering vaak maar lastig rond. Hierdoor kunnen ze moeilijk doorgroeien.

Deze groep wordt ook wel de 'missing middle' genoemd. Het zijn mkb-bedrijven die het niveau van microfinanciering zijn ontstegen, maar nog geen toegang hebben tot reguliere financiële dienstverlening.

Investeringsfondsen als intermediair voor lokaal mkb

Het DGGF-onderdeel Investeringsfondsen lokaal mkb wil de financieringsmogelijkheden voor het lokale mkb vergroten door te investeren in investeringsfondsen. Deze fondsen investeren op hun beurt in ondernemers in een van de DGGF-landen. Hiermee vergroot het DGGF het bereik, aangezien intermediaire fondsen beter in staat zijn het lokale mkb te bedienen.

Dit onderdeel van het DGGF is een 'fund of funds'. Het bouwt een portefeuille op van intermediaire fondsen die op hun beurt een motor zijn voor lokale economische groei. Zo krijgt het lokale mkb meer financieringsmogelijkheden, kan het doorgroeien en kan de financiële sector in lage- en middeninkomenslanden zich verder ontwikkelen. Specifieke aandacht gaat uit naar intermediaire fondsen die investeren in jonge of vrouwelijke ondernemers en in ondernemers in fragiele staten.

Overzicht investeringsfondsen

Een overzicht van geselecteerde intermediaire fondsen vindt u op de pagina Transacties Investeringsfondsen lokaal mkb.

Meer informatie

Nieuws

SuperReturn Emerging Markets 2016 conferentie
Triple Jump, vertegenwoordigd door de DGGF Investment en SC&BD teams, woonde de SuperReturn Emerging Markets 2016-conferentie in Amsterdam bij, gehouden van 27 juni-29 juni. De conferentie bood een platform voor beleggers en fondsbeheerders om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. De conferentie verkende verschillende thema's, waaronder de mogelijkheden en valkuilen van het beleggen in opkomende markten, selectiecriteria van investeerders en de operationele uitdagingen waarmee fondsbeheerders worden geconfronteerd uiteenlopend van het werven van lokaal talent tot het opnemen van ESG-praktijkendoor hun klanten. Het DGGF Investment team nam deel aan twee panels op de conferentie en lichtte de verschillende aspecten van het DGGF mandaat toe. Lees verder

Video's van DGGF-projecten in Kenia