Voorwaarden Investeren Nederlands mkb

 • iedereen (publiek zichtbaar)

Vrouw aan het werk in snijbloemenkas, DGGF pilot-project in Ethiopië

Om in aanmerking te komen voor het DGGF-onderdeel Investeren Nederlandse mkb, moeten uw bedrijf en uw project voldoen aan verschillende voorwaarden.

Bedrijf

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland en u heeft hier substantiële activiteiten. Dit betekent dat uw Nederlandse vestiging voldoende omzet en winst heeft met activiteiten in Nederland, zodat ook een cofinancier een financiering wil verstrekken.
 • U bent een mkb'er (volgens de Europese definitie).
 • U voldoet aan het IMVO-kader voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • U mag geen fiscale planningstechnieken toepassen die de belastbare winst in het bronland kunstmatig verlagen waardoor u deze winst in een laagbelastende jurisdictie realiseert.

Project

 • U moet een goed onderbouwd businessplan hebben. U biedt zicht op terugbetaling van de lening. Het DGGF financiert alleen projecten die rendabel zijn. Een lening vraagt daarnaast altijd een bepaalde vorm van eigen risico, zoals het inleggen van eigen vermogen.
 • Uw investering draagt bij aan een duurzame economische ontwikkeling van het DGGF-land. Dit betekent dat u een bijdrage levert aan de lokale werkgelegenheid, productiecapaciteit en/of kennisoverdracht.
 • Uw financieringsvraag bedraagt maximaal € 10 miljoen.
 • Uw investering vindt plaats in een van de DGGF-landen.
 • Het DGGF geeft de voorkeur aan een cofinanciering van uw project met een commerciële bank.

Aanvragen?

Voldoet u aan de voorwaarden? En denkt u dat uw project in aanmerking komt voor dit DGGF-onderdeel? Dan kunt u een Quickscan invullen en opsturen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Uw project (nog) niet geschikt voor DGGF?

 • Bevindt uw project zich in een fase die nog niet geschikt is voor financiering binnen het DGGF? Of blijft DGGF niet van toepassing op het land waar u zich op richt? Dan komt u wellicht wel in aanmerking voor een andere regeling.
 • Vanaf 1 september 2016 is de financieringsregeling Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) gestart. Deze is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die willen investeren in of exporteren naar buitenlandse markten die niet op de DGGF-landenlijst staan en waarvoor geen sanctiebeleid geldt. Lees meer over DTIF.   
 • Wilt u eerst meer kennis wilt opdoen over de lokale markt? Of wilt u de haalbaarheid van een   project wilt toetsen? Wellicht kunt gebruikmaken van de DHI-regeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. Kijk op de DHI-webpagina of het momenteel mogelijk is om een aanvraag in te dienen.    


Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met klantcontact via tel. 088 042 42 42.