Investeren Nederlands mkb

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Twee mannen aan het schoffelen in snijbloemenkas, DGGF pilot-project in Ethiopië

Op deze pagina vindt u de transacties binnen het DGGF-onderdeel Investeren Nederlands mkb.

Het DGGF publiceert elke voorgenomen overeenkomst uiterlijk 30 dagen voor ondertekening op deze website. Tijdens deze 30 dagen kunt u een zienswijze indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voorgenomen transacties

Transacties

Praktijkverhalen