Investeren Nederlands mkb

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Bio products Kenya;

Ondernemers die zaken doen in opkomende markten en ontwikkelingslanden, leveren vaak een grote bijdrage aan economische en sociale verbeteringen in deze landen. En dat moedigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan.

Helaas is het vaak lastig de financiering voor deze projecten rond te krijgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het belangrijk dat uw goede initiatieven doorgang vinden. Daarom helpt het Dutch Good Growth Fund (DGGF) Nederlandse mkb’ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten met dienstverlening op maat.

Leningen, garanties en participaties

Wilt u investeren in een van de DGGF-landen, maar krijgt u de financiering met uw bank niet rond? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit kan tot € 10 miljoen. Het DGGF-onderdeel Investeren Nederlands mkb vult private investeringen aan door garanties en directe (co-)financiering met terugbetaalverplichting, zoals leningen en participaties in projecten.

Meer informatie

Video Investeren in Kenia met DGGF-financiering

Video Investeren in Ethiopië met DGGF-financiering