Voorwaarden Exporteren Nederlands mkb

 • iedereen (publiek zichtbaar)

Man bedient katoenpers, DGGF-project katoenspinnerij in Ghana

Wilt u kapitaalgoederen exporteren naar een van de landen van het Dutch Good Growth Fund (DGGF)? Dan kunt u via het DGGF-onderdeel Exporteren Nederlands mkb in aanmerking komen voor een exportkredietverzekering.

Uw bedrijf en uw exporttransactie moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bedrijf

 • U heeft een in Nederland gevestigd bedrijf met substantiële activiteiten in Nederland.
 • U bent een mkb'er (volgens de Europese definitie).
 • U voldoet aan het IMVO-kader voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Exporttransactie

 • U gaat kapitaalgoederen exporteren.
 • Er is voldoende financiële draagkracht en continuïteitswaarborging van u en uw afnemer om de (voor)financiering te dragen. Het DGGF richt zich uitsluitend op transacties die rendabel zijn.
 • Uw export draagt bij aan een duurzame economische ontwikkeling van het DGGF-land. Dit betekent dat u een bijdrage levert aan de lokale werkgelegenheid, productiecapaciteit en/of kennisoverdracht.
 • Levert u aan een project met potentieel omvangrijke nadelige milieu- of sociale effecten? Dan zal dit worden beoordeeld aan de hand van de IFC Performance Standards.

Exportkredietverzekering

 • Verzekeringspremie.
 • Maximale schadevergoeding van € 15 miljoen.

Directe financiering

 • Onder bepaalde voorwaarden kan het DGGF een financiering tot € 5 miljoen aan uw afnemer in een DGGF-land verstrekken. Dit kan indien uw (huis)bank niet wil financieren.
 • Het afsluiten van een financieringscontract is op basis van een leverancierskrediet en gaat gepaard met een exportkredietverzekering.

Aanvragen?

Voldoet u aan de voorwaarden? En denkt u dat uw exporttransactie in aanmerking komt voor dit DGGF-onderdeel? Dan kunt u een Quickscan invullen en opsturen naar Atradius Dutch State Business.

Uw project nog niet geschikt voor DGGF?

Bevindt uw project zich in een fase die nog niet geschikt is voor financiering binnen het DGGF? Dan komt u wellicht wel in aanmerking voor een andere regeling:

 • Wilt u eerst meer kennis opdoen over de lokale markt? Of wilt u de haalbaarheid van een project toetsen? Wellicht kunt u gebruikmaken van de DHI-regeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies.
 • Bent u op zoek naar een zakenpartner in een ontwikkelingsland? De Matchmakingfaciliteit (MMF) en Zakenpartnerscan brengen bedrijven in ontwikkelingslanden in contact met Nederlandse ondernemers.