Andere financieringsmogelijkheden

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Rijstveld

Niet alle projecten bevinden zich in een fase die geschikt is voor financiering binnen het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Misschien is een andere regeling wel geschikt voor uw project.

DHK-regeling (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving)

Wilt u eerst meer kennis opdoen over de lokale markt? Of wilt u de haalbaarheid van een project toetsen? Wellicht kunt u gebruikmaken van de DHK-regeling.

SIB-regeling (Starters International Business)

Wilt u starten met internationaal zakendoen? Met Starters International Business helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken naar markten in het buitenland.

Matchmakingfaciliteit Ontwikkelingslanden (MMF) en Zakenpartnerscan

Bent u op zoek naar een zakenpartner in een ontwikkelingsland? De Matchmakingfaciliteit (MMF) en Zakenpartnerscan brengen bedrijven in ontwikkelingslanden op hun verzoek in contact met Nederlandse ondernemers. Doel is het stimuleren van zakelijke relaties en potentiële samenwerking.

Reguliere Exportkredietverzekering (EKV)

DGGF biedt met name een oplossing als uw exporttransactie voor kapitaalgoederen niet onder de reguliere exportkredietverzekering van de overheid valt.