#ClosingTheGap Ivoorkust

  • iedereen (publiek zichtbaar)

26 juli 2017 - Op 19 juli 2017 kwamen ondernemers, hun belangenverenigingen, financiële instituties en bedrijfsondersteunende dienstverleners uit de private en publieke sector in de Jokkolabs bij elkaar om de voorlopige uitkomsten van de #ClosingTheGap Ivoorkust studie te bespreken.

Het doel van de workshop was deelnemers te betrekken bij het identificeren van de kloof in het ondernemersklimaat, die de groei van lokale ondernemers belemmert. Ook konden ze praten over concrete oplossingen om belemmeringen aan te pakken en een stimulerender klimaat voor lokale ondernemers te ontwikkelen.

Ondernemersklimaat Ivoorkust

Tijdens #ClosingTheGap kregen lokale ondernemers ook de gelegenheid om hun potentieel te demonstreren. De deelnemers vertegenwoordigden verschillende segmenten van het mkb-landschap. Ze spraken over hun ondernemingsreis en gaven aan hoe waardevol de toegankelijkheid van de huidige financiële en gerelateerde niet-financiële diensten is.

In kleine werkgroepen keken de deelnemers vervolgens naar de behoeften van de ondernemers volgens hun ontwikkelingstraject. Ze identificeerden de belangrijkste punten om mogelijke oplossingen voor te dragen.

Enterprise Survey

Voor de opdeling van de lokale mkb-sector in segmenten gebruikte #ClosingTheGap de data uit de Enterprise Survey uit 2016, uitgevoerd door World Bank met steun van het DGGF.

Meer informatie

Lees de #ClosingTheGap Ivory Coast press release (pdf) voor meer informatie.