DGGF en Koneksie werken samen voor veilige mobiliteit in Afrika

  • iedereen (publiek zichtbaar)
DGGF en Koneksie werken samen voor veilige mobiliteit in Afrika

DGGF en het Nederlandse bedrijf Koneksie zijn eind 2016 een samenwerking aangegaan. DGGF financiert de doorontwikkeling van de motorfiets K150 én de ontwikkeling van een tweede model, de K250. De DGGF-financiering is ook bedoeld voor het opschalen van assemblage- en productieactiviteiten in de Keniaanse stad Nairobi. En voor de commercialisering van beide modellen in Oost-Afrika.

De vraag naar motorfietsen in (Oost-)Afrika groeit explosief. Als sociale onderneming biedt het motormerk Kibo een veilige oplossing in die groeiende markt. De eerste motoren zijn inmiddels geproduceerd en worden verkocht. Kibo assembleert de motorfietsen in Kenia.

Sociaal probleem aanpakken

De Kibo K150 - het eerste model van Kibo - zal voornamelijk worden gebruikt door bedrijven, organisaties en individuen die dagelijks van motorfietsen afhankelijk zijn om hun diensten te leveren. Denk hierbij aan koeriersdiensten, beveiligingsbedrijven en ngo’s, die bijvoorbeeld medicijnen vervoeren.

Huib van de Grijspaarde, directeur van Koneksie: 'We willen met Kibo in Oost-Afrika een sociaal probleem aanpakken met een commercieel product. Hiervoor hebben wij de afgelopen jaren een solide en veilige motor ontwikkeld, die wordt verkocht in combinatie met een onderhoudsprogramma voor de motor en een opleidingsprogramma voor de berijders.'

Positieve impact

De financiering die DGGF verstrekt biedt Koneksie en Kibo de kans om de markt te gaan veroveren en daarmee banen te creëren. Kennis en technologie worden overgedragen en er wordt waardecreatie binnen de landsgrenzen van Kenia gerealiseerd.

Dit is een prachtige aanvulling op de positieve impact die Kibo wil maken op veilige mobiliteit in Afrika.