#ClosingTheGap Mali

  • iedereen (publiek zichtbaar)
#ClosingTheGap Mali

6 mei 2017 - Op 12 mei 2017 kwamen stakeholders van het lokale ondernemersklimaat van Mali bij elkaar op de Nederlandse ambassade in Bamako. Zij spraken over de voorlopige uitkomsten van de #ClosingTheGap Mali studie.

Workshop #ClosingTheGap Mali

Na een welkomstwoord van Paul Tholen, plaatsvervangend Head of Mission / hoofd Ontwikkelings-samenwerking, had de groep een levendige discussie. Lokale belanghebbenden kregen de mogelijkheid te reflecteren op de belangrijkste uitdagingen voor Malinese ondernemers.  Ook konden ze concrete oplossingen formuleren, die bijdragen aan een stimulerend klimaat voor lokale ondernemers.

Malinees ondernemersklimaat

Het onderzoek constateert een segmentatie van de Malinese mkb-sector en brengt de karakteristieken van ondernemingen in elk sub-segment in beeld (o.a. kleine noodzakelijke ondernemers, gemiddelde groeibedrijven, start-ups).

Ook benadrukt het onderzoek de behoeften en de specifieke barrières die de groei van mkb in Mali belemmeren. Dit alles is opgenomen in de context van de huidige financiële en gerelateerde niet-financiële diensten die aangeboden worden om gaten, dubbeltellingen en inefficiënties aan te tonen, maar ook beloven de initiatieven te versterken.

Meer informatie

Lees de #ClosingTheGap Mali press release (pdf) voor meer informatie.