Derde Nederlands investeringsfonds voor opkomende markten

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Op woensdag 10 augustus heeft ForestEffect in samenwerking met het Dutch Good Growth Fund (DGGF) een overeenkomst getekend voor de oprichting van het ForestEffect Fund. Dit fonds investeert in Nederlandse ondernemers die actief zijn in de verduurzaming van de voedselketen voor opkomende markten.

De investeerders hebben ruime ervaring en achtergrond in onder andere de voedselsector. Het fonds zal investeren in een aantal bedrijven die actief zijn op het gebied van cacao, noten, koffie, palmolie en vruchten. Centraal binnen de strategie van ForestEffect staat het verduurzamen van de voedselketen waarbij ontbossing moet worden tegengegaan. De aandachtsgebieden zijn Oost/West-Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Investeren

DGGF investment manager Tim van Galen: “ForestEffect is het derde fonds dat wij een lening verstrekken. Waar wij als uitvoerder RVO binnen het DGGF vooral leningen en garanties verstrekken aan Nederlandse ondernemers die willen investeren in opkomende markten, kan deze groep nu ook via de investeringsfondsen worden bediend. Naast het maken van een goed rendement is ook bij dit fonds het genereren van zogeheten lokale ‘impact’ (werkgelegenheidscreatie, kennisoverdracht en productiegroei) een belangrijke doelstelling voor het DGGF.”

Verduurzaming

Fondsmanager Paulo Bello van ForestEffect Fund: “Het Dutch Good Growth Fund geeft ons extra financiële slagkracht om posities van ondernemers te verstevigen om daarmee verduurzaming in voedselketens uit te breiden. Dit achten wij essentieel om onze ‘impact & return strategie’ uit te voeren. We staan aan de vooravond van een verduurzamingsslag binnen de voedselindustrie en dat is van groot belang voor de boeren in de opkomende landen alsook voor de consument hier. Met dit fonds kunnen wij daar een rol in deze omslag spelen.”

DGGF

DGGF faciliteert Nederlandse ondernemers die willen uitbreiden naar en investeren in opkomende markten met leningen en via de investeringsfondsen met aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert DGGF uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Derde Nederlands investeringsfonds voor opkomende markten

Van links naar rechts:
Staand: Anne Mieke van der Werf, Tim van Galen, Arianne Leuftink en Walle Oppedijk van Veen
Zittend: Paulo Bononi Bello (bestuurder ForestEffectFund) en Bas Pulles (directeur Internationale Programma’s)