Meer financieringsmogelijkheden voor de Afrikaanse particuliere gezondheidssector

  • iedereen (publiek zichtbaar)

AHIF4 mei 2017 - De Afrikaanse gezondheidszorg is sterk afhankelijk van de particuliere gezondheidssector. Door de toegang tot financiering voor de Afrikaanse particuliere gezondheidszorg te verbeteren, draagt het Dutch Good Growth Fund (DGGF) bij tot betere gezondheidszorg in de regio.

DGGF heeft de pilot van het Africa Health Infrastructure Fund (AHIF) ondersteund, welke gericht is op het stimuleren van innovatie bij de financiering van MKB in de gezondheidszorg.

Grotere en meer flexibele leningen

AHIF is voortgevloeid uit het Medical Credit Fund (MCF), een fonds dat is opgericht door PharmAccess in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. MCF is het eerste en enige toegewijde fonds dat leningen biedt voor MKB die vaak niet in staat zijn om formele bankleningen te waarborgen. Het werd al snel duidelijk dat er een substantiële groep ondernemingen is die grotere en meer flexibele leningen nodig hebben, iets waar het MCF niet in kon voorzien.

Versterkt

DGGF's Seed Capital & Business Development-programma steunde AHIF om aan deze financieringsbehoeften te voldoen. DGGF heeft 800.000 euro geïnvesteerd in AHIF, wat heeft geleid tot een uitgebreidere en versterkte investeringspijplijn, grotere leningen, samenwerkingen met banken en andere financiële instellingen en steun die niet alleen het MKB in de zorg beslaat maar die alle ondernemingen binnen de sector raakt. Daarnaast heeft het extra ruimte gecreëerd om verschillende innovatieve financieringsproducten te ontwikkelen en te testen.

Het startkapitaal van DGGF heeft het beleggingsrisico voor investeerders verminderd bijgedragen en daarmee geholpen additionele sponsors zoals de Pfizer Foundation ($ 1 miljoen) en de Calvert Foundation (3,5 miljoen dollar) aan te trekken.

Hoe DGGF kan bijdragen

Lees meer over het succes van AHIF en de bijdrage van DGGF in het artikel Meer financieringsmogelijkheden voor de Afrikaanse particuliere gezondheidssector (pdf).