DGGF werkt met private equity fondsen in DR Congo om ESG-kennis te vergroten

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Congo DRC.JPG2 februari 2018 - Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) heeft de ambitie om een impact te genereren daar waar dit het hardst nodig is. Om een rol te spelen in de versterking van de socio-economische structuren in fragiele en risicovolle landen is voornameli  jk een zoektocht naar balans.

Simpel gezegd, iemand moet de vraag stellen of investeringsfondsen en financiële instituties in deze landen een economische groei kunnen leveren, terwijl het de valkuilen van het werken in een context met lage milieu-, sociale en administratieve standaarden Environmental, Social and Governance (ESG) (ESG) ontwijkt.

PricewaterhouseCooper’s ESG team streeft naar het vinden van de juiste balans in elke transactie door een grondige ESG due diligence uit te voeren op alle fondsen en financiële instituties die graag toe willen treden tot het DGGF portfolio. Het team biedt ook technische assistentie aan de ontvangers van DGGF-gelden – bijvoorbeeld de plaatselijke ESG-trainingen, of coaching en adviesdiensten om ESG-beleid en -processen te verbeteren.

Het doel is de fondsmanagers en de belangrijkste functionarissen (zoals ESG-ambtenaren) te ondersteunen in het leren herkennen van ESG-risico’s die aanwezig zijn in hun portfolio’s en wat gedaan moet worden om deze risico’s te mitigeren. De gehele aanpak leunt op flexibiliteit, assistentie op maat en nauwe samenwerking met het management.

African Rivers Fund

PwC’s ESG team heeft de partners en investeringsteams van het African Rivers Fund (ARF) recentelijk getraind. Dit private equity fonds is actief in DR Congo en investeert in diverse sectoren, zoals onderwijs, logistiek, retail & consument en energie.

Een ervaren team gevestigd in Kinshasa beheert de DR Congo investeringen, en wordt geconfronteerd met alle vragen en uitdagingen die investeringen in het Congolese ondernemersklimaat met zich meebrengen. Tijdens onze tweedaagse training, was het niet nodig om te duiken in het ‘waarom’ van het ESG: dat ESG-risico’s bestaan en geadresseerd moeten worden is evident voor een managementteam zoals dat van het ARF.

Wat we nodig hebben is het bespreken van het ‘hoe’. Hoe kan je verzekeren dat je internationale ESG-standaarden op papier vertaalt naar iets waarmee je mee kan werken in de praktijk. Bijvoorbeeld: hoe ziet ‘goed’ eruit wanneer het aankomt op de lonen in een land zoals de DR Congo, waar een minimum inkomen niet eens in de buurt komt van actuele, leefbare inkomsten? Hoe ziet ‘goed’ uit wanneer corruptie voortdurend aanwezig is, inclusief op overheidsniveau, maar fondsmanagers hiertegen een zero-tolerance aanpak moeten hanteren. Welke maatregelen moeten worden genomen wanneer belangrijke milieuwetgeving niet altijd wordt afgedwongen?

Begrijpen

Goed ESG-management begint met het begrijpen van de inhoud, de grenzen en implicaties van individuele problemen. Vervolgens ontwikkelt gaat het over het bedenken van effectieve, hands-on oplossingen die de risico’s op afstand houden zonder het essentiële vertrouwen te ondermijnen die de basis vormt van de relatie tussen begunstigden en fondsmanagers.

Focussen op de belangrijkste problemen, in staat zijn om ze in de context te lezen en transparant zijn over ESG-dilemma’s zijn de belangrijkste lessen die zijn geleerd gedurende onze dagen in Kinshasa, en zijn de lessen die we willen delen met fondsmanagers in grensmarkten en de bredere ontwikkeling van onze financiële stakeholders.