SweepSmart en DGGF werken samen voor schonere straten in India

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Opening nieuwe faciliteit 10 februari.JPG 1 maart 2017 - Schonere straten in India en betere omstandigheden voor degenen die hun geld verdienen in de afvalsector. Dat is de missie van sociale onderneming SweepSmart. Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) ondersteunt Nederlandse initiatiefnemers Niels van den Hoek en Silvia de Vaan bij het opstarten van hun bedrijf.

In India - een land met zo’n 1,3 miljard inwoners – zijn de straten en rivieren vervuild. Dagelijks dumpen maar liefst 3 miljoen vrachtwagens er hun vuil. Met enorme stortplaatsen als gevolg.

“We willen afval omzetten in geluk, en mensen trots laten zijn op hun baan”, aldus SweepSmart. “Er werken meer dan 1,5 miljoen ‘waste pickers’ in India. Dit zijn mensen die voor hun levensonderhoud betrokken zijn bij de afvalverzameling en verwerking. Ze leven en werken vaak onder gevaarlijke en onhygiënische omstandigheden in de straten en op stortplaatsen.”

Effectiever en efficiënter

SweepSmart heeft tot nu toe twee faciliteiten of locaties geopend. Mogelijk volgt op korte termijn een derde locatie. Door de introductie van een lopende band wordt afval effectiever en efficiënter gesorteerd. Ook zijn de arbeidsomstandigheden daardoor ingrijpend veranderd.

Voorheen zaten medewerkers op de grond bergen afval te sorteren. De huidige situatie is qua ergonomie en hygiëne een enorme vooruitgang. Daarnaast heeft SweepSmart een business model geïntroduceerd dat leidt tot hogere inkomsten.

Samenwerking met lokale partners

SweepSmart combineert hun bedrijfskennis en hun Europese afvalmanagement-expertise met het lokale ondernemerschap van de informele recycling sector.

SweepSmart: “Zo werken we onder andere samen met de lokale Indiase overheid, organisaties van ‘waste pickers’, lokale afvalbedrijven en een CSR initiatief van het grote Indiase IT bedrijf  ‘I got garbage’. Dat levert via een IT platform een deel van de software voor het logistieke proces.”

Mooie resultaten met veel ontwikkelingsimpact

Volgens DGGF gaat de opstart van SweepSmart naar alle tevredenheid. Er zijn al mooie resultaten geboekt. Zowel voor de commerciële haalbaarheid van het bedrijf op de langere termijn, als op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

De ontwikkelingsimpact is groot. Niet alleen vanwege de waardevolle kennisoverdracht en een hogere productiecapaciteit, maar ook omdat het zorgt voor lokale werkgelegenheid.

Voor de twee lokale bedrijven is de samenwerking met SweepSmart waardevol. Zo is de bedrijfsvoering sterk verbeterd en wordt er meer afval ingezameld en verwerkt. Ook wordt er een hogere prijs verkregen. Door het verhogen van de productiecapaciteit kunnen meer mensen aan het werk en zijn de arbeidsomstandigheden substantieel beter en hygiënischer. De lokale overheid van Bangalore onderkent ook de waardevolle samenwerking met SweepSmart. SweepSmart beoogt om in de toekomst haar concept ook uit te breiden naar andere locaties.    

Deel met ons je ideeën bij een soortgelijk initiatief

Ben je ook een startende ondernemer met een soortgelijk initiatief in een DGGF-land? Deel met ons je ideeën via DGGFTA@rvo.nl en samen kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn. Of bekijk meer informatie over internationale DGGF-financiering.